RESEARCH PAPER TUNGKOL SA MAAGANG PAGBUBUNTIS

Kahit minsan sana matuto kang mag-isip muna bago gawin ang alin mang bagay. Ang mga sanggol na naipanganak sa mga inang nabuntis ng maaga ay kadalasang mas mababa ang timbang at kadalasang namamatay sa kanilang unang taon ng pagkabuhay kung ihahambing sa mga sanggol na isinilang sa mga inang nasa sapat na gulang na. Dumagdag pa rito ang paglaganap ng mga media materials gaya ng programa sa telebisyon, pelikula, at magasin na may temang sex. Ang mga anak na lalaki naman ng isang batang ina ay kadalasangnagiging basagulero at sa ibang sitwasyon ay nakukulong pa. Ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa pagmulat sa mata ng kabataan ukol sa masasamang epekto ng sobrang kapusukan at ng pakikipagtalik ng walang basbas ng kasal. Skip to main content.

Ngunit sino nga ba ang tunay na kaibigan? Sa hiring, isang employer ay maaaring sandalan papunta sa isang tao na walang isang bata laban sa isang tao na mayroon na may isa lamang dahil may mga mas maraming pagkakataon ng pagliban sa huli kapag ang kanyang anak ay nagiging sakit. Kadalasannaapektuhan ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang, iba pang kapamilya at mgakaibigan. Buntis na tinedyer mukha marami sa mga parehong karunungan sa pagpapaanak isyu gaya ng mga kababaihan sa kanilang 20s at 30s. Both groups were organized vertically into cells, whose members were unknown to those in other cells, and whose extreme loyalty meant they were nearly impossible to penetrate.

Your graphic research paper tungkol sa maagang pagbubuntis business plan tells those who invest in your company that you have a complete plan. Yea, you, I see redearch reading this post. Dito sa kabataang populasyon na ito, ang mayorya ay hindi pa rin kasal Ang pananaliksik na ito ay maaring makatulong sa mga magulang sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak.

research paper tungkol sa maagang pagbubuntis

Ang maagang pagbubuntis ng mga babae sa edad 12 hanggang 19 ay isang malawakang isyu hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo.

Sa katunayan, pito sa sampung buntis na babae ay hindi bababa sa19 ang edad. Nutritional deficiency — kakulangan ng karampatang kalusugan ng isang tao.

  SAMPLE OF A WOFT WHY I WANT TO BE AN ARMY AVIATOR ESSAY

Ang mga nagbubuntis ng maaga ay mas maselan sa mga kundisyon mwagang ng pagkamatay dahil sa pagbubuntis, at karamihan sa kanila ay sadyang hindi pa handa na harapin ang mga hamon ngpagiging isang ina.

Magbigay leksyon sa ating mgakabataanang mga kababaihan na magaangnabubuntis at napapabayaan ang kanilangpagaaral. Magbabago rin ang lifestyle ng tinedyer upang mabigyan ng maayos na kalusugan ang batang dinadala niya. Ang mga bata na ipinanganak ng mga babaeng maagang nagbuntis ay maaaring mas mahina sa klase at mas matagal ang development kaysa sa mga batang ipinanganak ng mga inang nasa 20 taong gulang pataas.

Thesis Statement Tungkol Sa Maagang Pagbubuntis

Sa pag-kakaagang pagbubuntis sa murang edad ay hindi biro, sa mundong ito, saan ka kukuha ng pang-gagamot sa anak mo kapagnagkasakit ito, lalo na kapag ang iyong pamumuhay ay isa ka lamang na hamak na mahirap paano na ang buhay ng anak mo paano na ang isang buhay na magiging tungkulin ng iyong anak kapag ika’y nabuntis na maaga. Ipinapakita sa isang artikulo na may pamagat na pregnancy ang isang tipikal na dalagang Pilipina, matalino at konserbatibo.

Marami sa kanila ay tipikal lamang, ang iba naman ay hindi nakakapagtapos ng sekondarya, mayroon ding mga bumabalik sa antas na hindi nila naipasa, at marami din ang nakakakuha ng mababang mga marka sa mga pagsusulit. Bukod dito, ang mga anak na lalaki ay sinasabing maymalaking tsansang masangkot sa mga gulo at makulong. Ang mga impormasyong makakalap ay gagamitin upang makabuo ng mga konkretong impormasyon para maging aral sa mga kabataan na walang maidudulot na kabutihan ang maaagang pakikipagtalik.

Thesis tungkol sa teenage pregnancy

Ang pananaliksik na ito ay maaaring makatulong sa mga magulang sa pagdisiplina ng kanilang mga anak. Mababang Pag-ganap sa Paaralan.

research paper tungkol sa maagang pagbubuntis

At sa mga sociedad na hindi karaniwan ang maagang pag- pagbubunttis, ang maagang pagkakaroon ng karanasang sekswal at ang kakulangan sa paggamit ng mga kontraseptib ang mga dahilan. Hindi ba nila ito pinag-isipang mabuti kung anu pagbubunts hahantungan nila.

  EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG DISSERTATION HU BERLIN

Ayon sa World Health Organization, mas mataas ang panganib ng ng mga kabataan edad 15 hanggang 19 sa pregnancy-related death kaysa mga babae edad Ang lumalaking bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis aysinasabing sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ngbansa. Cat in the Hat. Maaggang maagang pag-bubuntis ng isang babae ay hinid isang biro lamang ito’y napakabigat na tungkulin ng isang babae, lalo na’t sa mura palamang edad. Gayun din, malaki rin ang posibilidad na maging maliit at payat ang sanggol na kanilangisisilang.

GROUP post would be for us to brainstorm ways to come up with article ideas. South Africa and teach in English but feels its time to explore the horizon. Ang pag-aaral na ito ay naglalayon makakalap ng impormasyon tungkol sa mga epekto ng teenage pregnancy sa mga kabataan.

Ang kawalan at kakulangan sa edukasyon at ang maling pag-gagabay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kadalasan ay nagpapalaglag ng sanggol ang mga maagang nabuntis dahil sa ayaw niyang danasin ang mga pagbabagong maaaring kaagang sa kanila.

The forms square measure accessible on’s applications. Sila ay kadalasang hindi nagkakaroon ng sapat na edukasyon na nagreresulta naman sa kawalan ng trabaho. Dahil likas na konserbatibo ang mga pamilyang Pilipino, ang sex ay isang paksa na hindi napag-uusapan ng mga magulang at anak. The relationship between the athletic identity and student identity.

Who is requiring this? Hayaan mong maghintay ang lalaki at makikita niya ang iyong halaga dahil matibay ang iyong determinasyon ukol sa bagay na ito. Ayon naman sa bibliya,ginamit ang salitang nakilala,kung kaya’t ang pagtatalik ay pagkilala ng lalaki sa kanyang asawa,gayon din sa babae sa kanyang esposo.